Хотели как лучше?

Проспект Независимости является оживлённой велосипедной магистралью, связывающей Уручье с центром города. К сожалению, на нём есть несколько мест, проезд которых отнюдь нельзя назвать безопасным. После нескольких ДТП с участием велосипедистов на съезде с проспекта Независимости к МКАД около 15-го корпуса БНТУ (Независимости, 150), ГАИ приняла срочные меры по обеспечению безопасности велосипедистов на этом пешеходном переходе, установив ограждение. Посетители сайта http://veloby.net/ сфотографировали результат.

С одной стороны, здраво: пешеходный переход из диагонального стал перпендикулярен осевой линии съезда. Но если посмотреть внимательнее, сразу возникает ряд вопросов:

  1. А где, собственно, пешеходный переход? Нет ни знаков, ни разметки. Как водителей предупреждают о том, где ожидать пешеходов, не говоря уже о велосипедистах?
  2. А как переехать инвалиду-колясочнику? Переход перенесли, а бордюр не трогали. Хоть и раньше высота бортового камня была заметно выше положенных 5 см, но 15 см станут однозначно непреодолимым препятствием и вынудят двигаться по проезжей части
  3. Неопытный велосипедист, двигаясь со стороны Уручья, может нарушить правила дорожного движения и выехать на переход, не спешившись (кстати, сейчас в этом месте, согласно правилам, спешиваться не обязательно — перехода-то нет!), но высокий бордюр его остановит и заставит спешиваться прямо на проезжей части, что отнюдь не увеличивает безопасность.

Вот и получается, что вместо решения проблемы, порождённой неграмотностью проектировщиков развязки, ГАИ продемонстрировало поспешность и непродуманность своих действий, которые могут привести к не менее печальным последствиям, чем бездействие.

Комментарии

з галавой яны паспрачаліся, ці што? На якія там балты гэная фігня прыкручаная, прыеду ўначы і адкручу нафік.

І праблему не вырашыце і прыгод на сваю галаву знойдзеце. Тут трэба даслаць ліст у ДАІ, а яшчэ лепей калектыўны зварот.

У мяне прынцып - я ніколі не езджу па праезджай частцы. Але калі ў горадзе гэта магчыма, то выезд з Менска ў маім выпадку катастрофа. Апошні раз спрабаваў выехаць па Лагойскаму тракту да веладарожкі на Раўбічы і высветліў, што выбрацца пешаходу і такому роварысту як я немагчыма - ходнікі пад кальцавой проста не існуюць.

Lixvar, ёсьць падземны пераход Аквабел — школа.

Дзякую, гэта хоць нейкае выйсця. Хаця дадаткова яшчэ як мінімум метраў пяцьсот трэ даць.

Дарэчы, а чаму гэтай навіны няма ў беларускай і ангельскай версіях? Я так разумею лента навін ва ўсіх моўных версіях не перакладаецца, а падаецца на мове арыгіналу, дык тады новы запіс павінен з'яўляцца ва ўсіх варыянтах аўтаматычна.

Гэта я пераклаў, і спрабаваў знайсьці шляхі, каб пераклад уставіць. Ну але калі не перакладаецца, то не перакладаецца. Хоць пераклад ё, калі што.

Я нічога не маю супраць перакладу, было б здорава калі б усе навіны падавалісь у трох моўных версіях.

Цяпер артыкул зноў бачны ва ўсіх моўных вэрсіях на адной мове. Тэхнічная просьба да распарадчыкаў, каб магчымасьць перакладу была і не закранала зьяўленьне артыкулу ў неперакладзеных мовах.

Зараз зроблена так: калі артыкул пазначаны як "на няпэўнай мове" --- ён павінны паказвацца ўва ўсіх моўных варыянтах. Але бываюць недарэчнасьці. Ну і каб перакласьці --- трэба спачатку пазначыць пэўную мову для існуючага варыянта. Я запытаюся, ці можна зрабіць як-небудзь бяз гэтых хітрыкаў.

Хацелі як лепей?

Праспект Незалежнасці з’яўляецца ажыўленай роварнай магістраллю, якая лучыць Уручча з цэнтрам горада. Да жалю, на ім ёсць некалькі месцаў, праезд якіх ніяк нельга назваць бяспечным. Пасля некалькіх ДТЗ з удзелам раварыстаў на з’езде з праспекта Незалежнасці да МКАД каля 15-га корпуса БНТУ (Незалежнасці, 150), ДАІ прыняла тэрміновыя захады дзеля бяспекі раварыстаў на гэтым пешаходным пераходзе — усталявала агароджу. Наведнікі сайта http://veloby.net/ сфатаграфавалі вынік.

З аднаго боку, слушна: пешаходны пераход з дыяганальнага стаў перпендыкулярным восевай лініі з’езду. Але калі паглядзець уважлівей, адразу паўстае шэраг пытанняў:

  1. А дзе, уласна, пешаходны пераход? Няма ані знакаў, ані разметкі. Як кіроўцаў папярэджваюць пра тое, дзе чакаць пешаходаў, не кажучы ўжо пра раварыстаў?
  2. А як пераехаць інваліду-вазочніку? Пераход перанеслі, а бардзюр не чапалі. Хоць і раней вышыня бартавога каменя была заўважна вышэйшай за належныя 5 см, але 15 см стануць адназначна непераадольнай перашкодай і змусяць рухацца па праезнай частцы.
  3. Недасведчаны раварыст, едучы з боку Ўручча, можа парушыць правілы дарожнага руху і выехаць на пераход, не сышоўшы з ровара (дарэчы, цяпер у гэтым месцы, згодна з правіламі, спешвацца не абавязкова — пераходу ж няма!), але высокі бардзюр яго спыніць і вымусіць спешвацца проста на праезнай частцы, што ніяк не павялічвае бяспеку.

Вось і атрымліваецца, што замест вырашэння праблемы, выкліканай непісменнасцю праектавальнікаў развязкі, ДАІ прадэманстравала паспешлівасць і непрадуманасць сваіх дзеянняў, якія могуць прывесьці да не менш сумных наступстваў за бяздзейнасць.

Дарэчы і коменты застаюцца толькі ў той моўнай версіі, ў якой былі пакінуты.

" (кстати, сейчас в этом месте, согласно правилам, спешиваться не обязательно — перехода-то нет!)"

Насколько я знаю, велосипедистам запрещено пересекать проезжую часть вообще. а пешеходам можно вне пешеходного перехода, если перехода нет в зоне видимости, так что получается, что переезжать все равно нельзя. А переходить пешком наверно можно, но не мешая машинам. В принципе, водителей и предупреждать не надо, разве что знак "Прочие опасности" с табличкой поясняющей опасность поставить. То есть, на мой взгляд не так уж и плохо сделали.

pointless comment